Reklamace zboží

Pokud je Vaše zásilka poškozená, přišlo Vám jiné zboží, nebo v jiném počtu, neváhejte nás kontaktovat na email reklamace@fitmin.cz

Práva z vadného plnění

Máte právo vytknout vadu, která se vyskytne u chovatelských potřeb, a to v zákonné lhůtě 2 let. Na zuživatelných věcech jako jsou prodávaná krmiva je vyznačena nejkratší trvanlivost, tj. minimální doba, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky zdravotní nezávadnosti. Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je 4 měsíce až 3 roky od data výroby dle druhu krmiva a je uvedena na obalu.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na škody vzniklé:

 • Při neodborném zacházení zákazníka s krmivem
 • Při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka
 • V důsledku živelné katastrofy
 • V důsledku násilného poškození
 • V důsledku povětrnostních vlivů
 • Při provozu za neobvyklých podmínek

Krmiva se skladují v suchu, na chladném místě chráněném před slunečními paprsky a teplem. Důležité je krmivo zabezpečit proti škůdcům.   

Průběh reklamace

Pokud je Vaše zásilka poškozená, přišlo Vám jiné zboží, nebo v jiném počtu, neváhejte nás kontaktovat skrze e-mail: reklamace@fitmin.cz.

 • Reklamaci vyřídíme k Vaší spokojenosti v co nejkratším možném termínu.
 • Na e-mail reklamace@fitmin.cz zašlete kompletní informace k poškozené zásilce (jméno, příjmení, adresu, tel., email, č. objednávky, název reklamovaného zboží, důvod reklamace, preferovaný způsob vyřízení reklamace (dodání nové věci/ oprava)
 • Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu zboží a druhu reklamované vady.
 • Při uplatnění reklamace Vám vydáme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje. 
 • Pokud je Vaše objednávka poškozena přepravou, při přebírání zásilky do protokolu kurýra vždy uveďte „přebírám s výhradou pro možnou reklamaci“. Jinak se může stát, že zboží nebude (i přes zdánlivě nepoškozenou krabici) v pořádku a doručovací společnost pak reklamaci neuzná.
 • Pokud nebude Vaše reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, máte právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • Pokud bude Vaše reklamace vyřízena, jsme povinni vydat Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemně odůvodníme zamítnutí reklamace.

Krmiva je nutné skladovat v suchu, na chladném místě chráněném před slunečními paprsky a teplem. Důležité je krmivo zabezpečit proti škůdcům.