Vrácení zboží

Právo odstoupit od smlouvy  

Pokud jste si nákup u nás rozmysleli a chcete zboží vrátit, máte ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným společnosti Dibaq a.s., se sídlem č.p. 90, 564 01 Helvíkovice, e-mail: objednavky@fitmin.cz, telefon: 460 000 111. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Pro usnadnění můžete rovněž využít přiložený Formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali včetně nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve. To neplatí u dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání. Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud nebude výslovně určeno jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

Dibaq, a. s. - Areál Šmídl, s. r. o. - Aleš Prachař,

Voštice 931, 566 01 – Vysoké Mýto.

 

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Při zaslání zboží zpět nesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

V případě zasílaného zboží odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.