Huminové kyseliny

Organická látka, která pomáhá udržet stálé vnitřní prostředí, podporuje imunitu, tulmí vznikající záněty a zabezečuje dobrý zdravotní stav střeva. Česká surovina HUMAC® obsahuje huminové kyseliny bez chemického zpracování.